Nautojen terveys –pienryhmät maidon- ja naudanlihantuotantotiloille loka-marraskuussa 2021

Onko karjassasi eläinterveyteen liittyvä haaste, johon haluaisit etsiä ratkaisua keskustelemalla toisten tilallisten kanssa eläinlääkärin vetämässä pienryhmässä? ETKO-hankkeessa tämä on nyt mahdollista.

Ryhmät kokoontuvat Pohjois-Savon alueella 4 kertaa 4 tuntia ja tapaamiset toteutetaan osallistujatiloilla tai yhteisesti sovitussa paikassa, jos tiloilla tapaaminen ei onnistu. Kokoontumiset tapahtuvat viikoilla 40, 41, 44 ja 45 joko tiistaina tai torstaina.

Tilalta voi osallistua 2 henkilöä kerralla pienryhmätapaamisiin ja toisen osallistujista toivotaan olevan tilan omistaja.

Pienryhmien aiheita:

  • utareterveys
  • lisääntyminen ja hedelmällisyys
  • tarttuvien tautien ehkäisy
  • vasikat, nuorkarja – oma ryhmä vasikkakasvattamoille

Pienryhmiä ohjaavat kokeneet eläinlääkärit Milla Hiekkaranta, Mari Utriainen ja Vesa Rainio

Ilmoittaudu 31.8.2021 mennessä: https://link.webropol.com/s/pienryhmailmoittautuminen

Pienryhmä-paketin hinta on 100 euroa + alv 24 % /tila

anatomia työpaja

Ilmoittautuminen 5.10.2021 mennessä. Ilmoittautumislinkki

Tule tutustamaan nautaan pintaa syvemmältä!

Nautojen tarttuvat taudit -webinaari

tiistaina 21.9.2021

Koulutus on suunnattu lomittajille, tuottajille, karjanhoitajille ja muille karjan kanssa työskenteleville

Kouluttajana eläinlääkäri Anri Timonen

Tule kuulemaan ja keskustelemaan nautojen tarttuvista taudeista ja tilatason tautisuojauksesta.

Koulutuksen hinta 25 euroa + alv

Päivän ohjelma

Ilmoittautuminen

Kryptosporidioosi nautojen ja ihmisten kannalta -verkkokoulutus

Koulutus on suunnattu tuottajille, lomittajille ja muille karjan kanssa työskenteleville ja se sisältää yli 3 tuntia asiaa krytosporidioosista.

Verkkokurssilla videoidut luennot:

  • Kryptosporidioosi - ihmisten suojaus, Tiina Autio, Ruokavirasto
  • Eläintilojen puhdistus, Olli Ruoho, Eläinten terveys ETT ry
  • Kryptosporidioosi tilan kannalta, Marita Saarikivi, kunnaneläinlääkäri Keski-Savon ympäristötoimi

Koulutuksen hinta 25 euroa + alv 24%

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/37600D5A5E4FD7E4

Linkki materiaaleihin lähetetään ilmoittautuneille.

 

Terve ja hyvinvoiva eläin tarvitsee myös hyvinvoivan hoitajan

Eläinten hoidossa moni asia vaikuttaa siihen miten terveenä eläimemme on. Siihen vaikuttaa ruokinta, jalostus, olosuhteet, mutta yhtä lailla myös hoitajien ja tilallisten oma hyvinvointi. Maatilayrittäjä joutuu usein kovine paineiden alle ja ihminen voi väsyä sekä mieli voi sairastua.

Maatilayrittäjien jaksamiseen ja hyvinvointiin on kiinnitetty viime aikoina yhä enemän huomiota. Jaksamisenn tueksi on perustettu erilaisia hankkeita ja toimia, joilla voidaan ennalta ehkäistä mielen terveysongelmia ja olla tukena tuottajien terveyden ahdingoissa. Tälläisiä hankkeita ja toimijoita ovat mm. Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry / Kuopion kriisikeskusen Maaseudun turvaverkko-projekti,  MELA:n Välitä Viljelijästä hanke sekä MTK Pohjois-Savon Voimaa Arkeen II -hanke.

Hankkeissa on julkaistu erilaista materiaalia viljelijöiden jaksamisen prantamiseksi ja asian paremmin huomioimiseksi. Hyvä Mieli ry on julkaissut podcastin aiheesta sekä Välitä Viljelijästä hankkeen viljelijän voimavarat testi ja MTK Pohjois-Savon Voimaa arkeen II hankkeen facebook sivu
 

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat