Jäikö koulutus väliin?

Voit nyt ostaa koulutusten tallenteita katsottavaksesi!

Useista koulutuksista on tehty tallenteet ja ne ovat nyt ostettavissa. Klikkaa linkkiä, ilmoittaudu, maksa ja katso tallenne! Ne ovat tarjolla Savonian OpenEdussa ja sinne kirjautumiseen tarvitse Google-tunnukset (gmail-tunnukset). Ohje tunnusten luomiseen löytyy tästä.

Koulutusten hinta on 25 euroa + alv 24%

Tuotosseuranta terveydenhuoltoeläinlääkärin työkaluna

Tuotosseuranta antaa paljon hyödyllistä tietoaa terveydenhuoltotyötä tekevälle eläinlääkärille. MMM, agr. Sanna Nokka ProAgriasta kertoo, mitä lukuja tuotosseurannasta löytyy, miten raportteja luetaan ja mitä ne kertovat. https://link.webropol.com/s/tuotosseurantaverkkokurssi

Kryptosporidioosi naudalla

Tutustu kryptosporidioosin hallintaan nautatiloilla, puhujina ELL Tiina Autio Ruokavirastosta, asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho Eläinten terveys ETT ry:stä ja kunnaneläinlääkäri Marita Saarikivi. https://link.webropol.com/s/kryptonaudalla

Tunnista kryptosporidioosi ja hoida oikein

Kryptosporidioosi tarttuu zoonoosina herkästi myös ihmiseen aiheuttaen ripulin, joka voi olla vakava ja vaatia sairaalahoitoa. Miten sen tunnistaa ja miten sitä tulisi hoitaa, siitä kertovat  ELL Tuulia Enbom, ELL Virpi Seppänen, professsori, ylilääkäri Jukka Pelkonen sekä agrologi AMK Mika Hyvönen kertovat taudista, sen ehkäisemisestä, tunnistamisesta ja hoidosta. Koulutus on tarkoitettu erityisesti terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille https://link.webropol.com/s/kryptoihmisella

Ajankohtaista sorkkasairauksista eläinlääkäreille ja ammattisorkanhoitajille

Tartunnallisista sorkkasairauksista on tullut myös suomalaisten nauta- ja etenkin lypsykarjojen vitsauksia. Ajotulehdus ja sorkkaalueen ihotulehdus, DD kiusaavat karjoja. Mikä on tilanne tiloilla, miten taudit oireilevat ja miten niitä kannattaa hoitaa. Miten hoidetaan laajentavan tilan eläinostot sorkkaterveystilanne huomioiden. ELT Minna Kujala-Wirth Helsingin yliopistosta ja Sastamalan kunnaneläinlääkäri ELL Kristiina Oksanen luennoivat aiheesta. https://link.webropol.com/s/sorkkakurssielainlaakareille

Ajankohtaista sorkkasairauksista tuottajille

Tartunnallisista sorkkasairauksista on tullut myös suomalaisten nauta- ja etenkin lypsykarjojen vitsauksia. Ajotulehdus ja sorkkaalueen ihotulehdus DD kiusaavat karjoja. Mikä on tilanne tiloilla, miten taudit oireilevat ja miten niitä kannattaa hoitaa. Miten eläinostot pitäisi hoitaa sorkkaterveystilanne huomioiden. ELT Minna Kujala-Wirth Helsingin yliopistosta luennoi aiheista. https://link.webropol.com/s/sorkkakurssituottajille

Mastiitin ehkäisy ja hoitokäytännöt nyt ja tulevaisuudessa

Utareterveydestä, mastiitista ja sen hoitokäytännöistä puhuvat dosentti Karin Persson-Waller Statens Veterinärmedisinska Anstaltenista Ruotsista, kliininen opettaja Mari Hovinen, apulaisprofessori Heli Simojoki ja tohtorikoulutettava Riitta Niemi Helsingin yliopistosta sekä eläinlääkäri Anne Saarinen Vetcare Oy:stä. Koulutus on suunnattu eläinlääkäreille. https://link.webropol.com/s/mastiittiverkkokurssi

 

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat