Asijantuntijatiimitoiminta eläinterveydenhuollon välineenä

ETKO-hankkeessa kokeillaan tilaongelmien ratkaisua asijantuntijatiiminä; tilan ongelmia kokoonnutaan ratkomaan neuvonnan ja eläinterveydenhuollon asijantuntijoiden voimin yhdessä. Tiimi kokoontuu pilottimaatilalla, jossa käydään läpi tilan kokonaisuutta viljelijän kanssa. Kehitettävät kohteet ja haasteet nostetaan esiin ja niihin mietitään ratkaisuja yhdessä. Tiimissä perehdytään myös kommunikoimiseen erilaisten teknisten ratkaisujen (videoyhteys, älypuhelinsovellukset) avulla. Tiimien toimintaa hankkeen aikana koordinoi Savonian TKI-asiantuntija, joka auttaa tarvittaessa viljelijää tekniikan haltuunotossa. Tuottajalle tiimitoiminta on edullista: 50 € + alv/päivä. 

Haemme yhteityötiloja hankkeen pilottitiloiksi. Tilan tulee olla kehittymishaluinen nautakarjatila Pohjois-Savon alueelta.

Minkälaisia nautakarjatiloja haemme?

- Haemme motivoituneita, tiedon ja ongelmanratkaisu haluisia nautatiloja.

- Tila on halukas kehittämään tuotantoprosessejaan, talouttaan tai eläinterveyttään

- Tilan tulee kuulua tai on valmis liittymään nasevaan, koska tärkeä verkostotyökalu

- Tila on valmis jakamaan neuvonnan tuloksia eteenpäin; julkisuusvelvoite (lehtijutut)?

- Tila on valtuutus, että asiantuntijat saavat jakaa tietoa keskenään

- tarvitaan erilaisia tiloja; vapaamuotoinen kertomus

Tilat tullaan valitsemaan elokuun lopussa siten, että valituista tiloista muodostuu hankkekokeilun tavoitteiden mukainen tilakirjo.

Ota yhteyttä hanketoimijoihin niin kerromme mielellämme lisää ja otamme ilmoittautumisen vastaan

Tervetuloa mukaan tiimitoimintaan!

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat