Slider

rahoittajat

ETKO Eläinterveyttä ja ekonomiaa –hanke

Hankkeessa järjestetään koulutusta eläinlääkäreille tämän päivän karjatilojen kokonaistoiminnasta ja taloudesta. Lisäksi hankkeessa parannetaan viljelijöiden, karjanhoitajien ja lomittajien kokonaisvaltaista osaamista karjatilan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta sekä sen vaikutuksesta tilan kannattavuuteen. Hankkeessa päivitetään myös eläinlääkäreiden, viljelijöiden, karjanhoitajien ja lomittajien digiosaamista ja tuodaan uuden teknologian sovellukset karjatilojen käyttöön.

Hankkeessa muodostetaan tilalla käyvistä ammattilaisista viljelijän työtä tukeva tiimi, jonka keskinäisillä keskusteluilla ja tiedonvaihdolla pystytään entistä paremmin huolehtimaan tuotantoeläinten terveydestä ja viljelijän hyvinvoinnista. Tähän tiimiin voivat kuulua esimerkiksi eläinlääkäri, ruokintaneuvoja, jalostusneuvoja, seminologi, meijerin neuvoja sekä lypsy- ja tilatekniikan asiantuntijat. Tiimien keskinäistä tiedonvaihtoa varten hyödynnetään helppokäyttöisiä sähköisiä sovelluksia ja menetelmiä.

Hankkeen aikana perustetaan myös viljelijöiden tiimejä, joiden tavoitteena on vertaistuen antaminen tilan kehittämisessä ja erilaisten ongelmien ratkaisemisessa